Thông tin cá nhân

Họ và tên: Tai-Sheng Yeh

Học hàm: Phó Giáo sư

Nơi làm việc: Khoa Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. PGS. Tai-Sheng Yeh hiện đang làm việc tại Khoa Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Trường Đại học Mỹ Hòa.

Trước đây, PSG. Tai-Sheng Yeh đã tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế về Phân tích Thực phẩm và An toàn Thực phẩm với sự hỗ trợ từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Năm 2017, PSG. Tai-Sheng Yeh cũng đã đến làm việc tại Viện Đánh giá của Liên Bang Đức với vai trò là một Nhà khoa học thỉnh giảng trong 06 tháng. Những nghiên cứu của ông chủ yếu về phân tích thực phẩm, cảm biến hóa học, giáo dục hóa học và đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm.