Thông tin cá nhân

Tên đầy đủ: Shun-Yao Hsu

Học hàm: Giáo sư

Nơi làm việc: Đại học Quốc lập (Đài Loan); Đại học Công giáo Phụ Nhuân (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. GS. Shun-Yao Hsu có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ và Khoa học Thực phẩm và đã được công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ vào năm 1984 tại Trường Đại học Purdue, Hoa Kỳ.

Đặc biệt hơn, GS. Shun-Yao Hsu đã phát hành một số bài báo Hội nghị như là: Đại hội khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới lần thứ 11 tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 04 năm 2001 với chủ đề “Ảnh hưởng của dầu thực vật đến chất lượng của chất béo trong thịt viên”. Vào năm 2003, GS. Shun-Yao Hsu phối hợp cùng một số Giáo sư khác thực hiện nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của không khí áp suất và điện tích phun của các tính chất hóa học và hiệu quả diệt khuẩn của nước oxy hóa điện phân” - số 036180, 2003 ASAE.