Ngày 12/9/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi họp hội đồng thông qua đề cương luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, đợt 1, năm 2022 cho các ứng viên.

Hội đồng làm việc tại buổi thông qua đề cương luận án tiến sĩ (Hội đồng 1)

Hội đồng, người hướng dẫn khoa học và các ứng viên sau khi hoàn thành buổi thông qua đề cương (Hội đồng 2)

Hai hội đồng được điều hành bởi các Chủ tịch, GS. Võ Xuân Vinh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, GS.TS. Hà Nam Khánh Giao - Học viện Hàng Không Việt Nam, cùng với các thành viên là PGS.TS. Trần Phước - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh,  PGS.TS. Trần Đăng Khoa - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Huỳnh Quang Linh – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và PGS. TS. Đinh Phi Hổ - Trường Đại học Phan Thiết.

Buổi thông qua đề cương luận án tiến sĩ diễn ra trong sự nghiêm túc, trang trọng, tuân thủ đúng quy định của Nhà trường. Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng đề cương nghiên cứu của các ứng viên, đồng thời đánh  giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các ứng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chúc mừng 06 ứng viên đã hoàn thành buổi thông qua đề cương luận án tiến sĩ của mình.

1. Ứng viên: Phan Kỳ Quan Triết, với đề tài “Ảnh hưởng của giá trị hoạch định nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh bền vững: Nghiên cứu doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh”;

2. Ứng viên: Vũ Mạnh Cường, với đề tài “Phát triển du lịch bền vững tại TP. Hồ Chí Minh”;

3. Ứng viên: Chu Thúy Anh, với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam”;

4. Ứng viên: Lê Lương Hiếu, với đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh tại tổng công ty bưu điện Việt Nam - Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận”;

5. Ứng viên: Võ Thị Diệu Hiền, với đề tài “Giải pháp phát triển Logistics cảng biển cho TP. Hồ Chí Minh”;

6. Ứng viên: Đặng Văn Thọ, với đề tài “Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tỉnh An Giang”.