STT Cán bộ viên chức Thông tin chung

 

 

 

1.

 

PGS. TS. GVC. Đặng Tấn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: hiepdt@hufi.edu.vn

SĐT: 02838163319 (số nội bộ 114)

Nhiệm vụ chung: Phụ trách và điều hành chung tất cả các hoạt động của Phòng.

 

 

 

2.

ThS. Trần Diệu My

Chức vụ: Chuyên viên

Email: mytd@hufi.edu.vn

SĐT: 02838163319 (số nội bộ 114)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ học vụ, giáo vụ, hành chính - văn phòng và một số nhiệm vụ khác.

3.

Thầy Trần Thanh Tú

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tutt@hufi.edu.vn

SĐT: 02838163319 (số nội bộ 114)

Nhiệm vụ chung: Phụ trách công tác du học

 

 

 

 

4.

 

Thầy Đặng Đức Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: quynhdd@hufi.edu.vn

SĐT: 02838163319 (số nội bộ 114)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ trang web tiếng Anh/Việt của Phòng HTQT, cổng truyền thông tiếng Anh/tiếng Việt (chuyên trang Hợp tác) của trường, hỗ trợ hoạt động HTQT với các đối tác nước ngoài. Thành viên Ban biên tập trang tin điện tử của Trường (theo QĐ phân công của Hiệu trưởng; QĐ số 3258/QĐ-DCT ngày 28/12/2022). Uỷ viên BCH Đoàn trường.