Nhằm mục đích mang đến cơ hội tìm hiểu học bổng, cơ hội du học và việc làm tại Hàn Quốc cho giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên chương trình "Ngày hội du học và học bổng Hàn Quốc" như sau:

Thời gian: 17:30 - 20:00, ngày 27/02/2024.

Địa điểm: Hội trường C, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký tại link

Trân trọng kính mời giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên đến tham dự.