Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế được thành lập vào tháng 9 năm 2016, đến cuối năm 2021 bổ sung thêm mảng đào tạo sau đại học và đổi tên thành Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế theo Quyết định số 2575/QĐ-DCT ngày 30/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Phòng Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế được đổi tên thành Phòng Hợp tác Quốc tế theo Quyết định số 176/QĐ-DCT.

Năm 2019, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2018-2019 và được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo Quyết định số 3088/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Tổ Công đoàn Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 và được tặng bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định khen thưởng số 81/QĐKT-LĐLĐ của Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019.


Hình ảnh đơn vị