Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành là ngành học mới phù hợp với sự phát triển du lịch của đất nước. Ngành học đòi hỏi người học có sự năng động, tiếp thu nhanh các kiến thức thực tế về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Ngành học giúp người học có lượng kiến thức rộng để đáp ứng được công việc hướng dẫn viên và điều hành doanh nghiệp du lịch lữ hành.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức đáp ứng công việc của doanh nghiệp du lịch lữ hành.

Kiến thức: Đủ kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức văn hóa, du lịch và kiến thức quản trị.

- Kỹ năng: Đáp ứng các kỹ năng nghệ nghiệp trong lĩnh vực du lịch như: kỹ năng đàm phán, thuyết minh trước đám đông, soạn thảo hợp đồng tiếng anh, giải quyết tình huống trong du lịch.

- Tự chủ và trách nhiệm: Đào tạo các cử nhân đủ tư cách chịu trách nhiệm và tự chủ trong những vấn đề liên quan đến bản thân và công việc cá nhân, công việc nhóm.

 

Cơ hội nghề nghiệp

 

- Hướng dẫn viên du lịch;

- Thiết kế điều hành tour

- Sale Tour, Marketing và chăm sóc khách hàng trong các công ty du lịch lữ hành;

- Chuyên viên phụ trách lưu trú;

- Tổ chức sự kiện;

- Giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực du lịch;

- Chuyên viên nghiên cứu trong các viện nghiên cứu có liên quan đến du lịch lữu hành.

Quyền lợi của người học

- Được đào tạo kiến thức thực tế tại các doanh nghiệp du lịch và lữ hành.

- Được tham gia sinh hoạt học thuật tại Câu lạc bộ Lữ hành HUFI để trải nghiệm thực tế.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi dành cho người học theo quy chế của Trường Đại học công lập.