Khoa học và Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, đa ngành, tích hợp các ngành khoa học và công nghệ như sinh học, hóa học, vật lý, kỹ thuật quá trình để khai thác các sinh vật sống tạo ra các sản phẩm phục vụ con người. Ứng dụng của Công nghệ sinh học trong đời sống xã hội rất rộng rãi: từ sản xuất nhiều loại dược phẩm, thực phẩm; hóa chất cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp; nhiên liệu sinh học; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; phân tích xét nghiệm bệnh và điều trị…cho đến xử lý ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu đào tạo  

     Sinh viên được học những kiến thức cơ bản của sinh học và các ngành khoa học, công nghệ, tiếp nối là khối kiến thức của ngành Công nghệ sinh học và các hướng chuyên ngành ứng dụng. Các môn học ngành và chuyên ngành luôn chú trọng đến khả năng áp dụng CNSH vào thực tiễn sản xuất công nghiệp sinh học và các lĩnh vực liên quan như thực phẩm, nông nghiệp, môi trường.

·    Sinh viên được trang bị nhiều kỹ năng liên quan đến hoạt động chuyên môn, trong đó quan trọng nổi bật là kỹ năng vận dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tế (kỹ năng phòng thí nghiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý số liệu,…). Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết khác như kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ thông qua các môn học, các hoạt động phong trào, nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ học thuật.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học và Công nghệ sinh học có thể:

- Làm chuyên viên ở các tổ chức, cơ quan Bộ, Ngành, địa phương cần chuyên môn liên quan đến Công nghệ Sinh học;

- Tham gia giảng dạy công nghệ sinh học và Sinh học ứng dụng ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp;

- Quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH;

- Kinh doanh, tư vấn kỹ thuật tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.

Quyền lợi của người học

- Được hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập và việc làm khi tốt nghiệp;

- Được tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ học thuật và Anh văn chuyên ngành CNSH;

- Được hưởng các chế độ ưu đãi dành cho người học theo quy chế của Trường Đại học công lập.

- Được hỗ trợ vay vốn học tập.

- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.