ngành học chủ yếu tập trung vào mối liên hệ giữa sản xuất, chế biến thực phẩm, xây dựng khẩu phần và chế độ ăn uống với sức khỏe con người. Người học được trang bị các khối kiến thức về dinh dưỡng, thực phẩm và ẩm thực để có thể đánh giá, thiết kế và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu, phù hợp và đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng; có thể theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng để xây dựng quy trình chăm sóc dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng cho các đối tượng; có khả năng tổ chức và giám sát hoạt động dinh dưỡng, tiết chế tại bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và các cơ sở dịch vụ ẩm thực khác. 

Mục tiêu đào tạo

- Kỹ sư Dinh dưỡng và Ẩm thực tốt nghiệp từ HUFI được đào tạo theo định hướng ứng dụng và thực hành, theo nhu cầu và định hướng của doanh nghiệp sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm và ẩm thực.

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực.

- Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong làm việc nhóm nhóm, có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình, sử dụng được ngoại ngữ và tin học trong giao tiếp, trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin.

- Khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa; có năng lực thực hiện việc học tập, cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời. 

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm chuyên viên dinh dưỡng và ẩm thực, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý cho các cơ sở/công ty sản xuất, chế biến thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm chức năng; bếp ăn; nhà hàng; nhà trẻ, trường học, và các dịch vụ ẩm thực khác;

- Làm việc tại khoa dinh dưỡng tại các bệnh viện; trung tâm y tế dự phòng, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác có liên quan đến dinh dưỡng và ẩm thực;

- Các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng và dinh dưỡng, thực phẩm và ẩm thực;

- Làm cán bộ nguyên cứu và giảng dạy ở các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành khoa học dinh dưỡng và ẩm thực;

- Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.