Công nghệ sinh học là gì?

Công nghệ sinh học là ngành được xây dựng dựa trên hệ thống các sinh vật sống hoặc các tổ chức sống nhằm sản xuất và tạo ra các sản phẩm công nghệ dựa trên ngành sinh học, đặc biệt được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, khoa học thực phẩm, và dược phẩm.

Mục tiêu đào tạo

Nắm vững kiến thức về sinh học và các lĩnh vực liên quan đến sinh học. Biết xây dựng quy trình xử lí, kiểm nghiệm an toàn sinh học. Am hiểu về sản xuất sản phẩm CNSH. Thực hành đi đôi với học lí thuyết, tiếp cận dây chuyền thiết bị hiện đại sát với thực tế, kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp uy tín, danh tiếng.

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học có thể làm việc ở những vị trí như:

- Làm việc ở các tổ chức, cơ quan có liên quan đến Sinh học và Công nghệ Sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ về Sinh học thực nghiệm và Công nghệ Sinh học ở các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển, phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, giám sát, quản lý sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Nông, Lâm, Thủy sản, Y - Dược, Chế biến Thực phẩm, Môi trường.

- Tham gia giảng dạy sinh học và công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp.

- Quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH. Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.

- Có thể tiếp tục theo học các bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Ưu điểm:

- Được đào tạo kiến thức lý luận và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp, các tổ chức hành nghề;

- Được hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập và việc làm khi tốt nghiệp tại Đài Loan;

- Được học tập, làm việc và tiếp xúc với môi trường quốc tế;

- Lợi thế về ngôn ngữ Anh - Trung;

- Có cơ hội học lên bậc học cao hơn.