Ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường C – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI), Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Viện ĐT&HTQT) đã tổ chức buổi Tọa đàm với Phụ huynh sinh viên các chương trình liên kết quốc tế 2+2 tuyển sinh năm 2017 nhằm phổ biến thông tin và hướng dẫn công tác chuẩn bị cho việc xuất cảnh học tập giai đoạn II tại nước ngoài, tháng 9/2019.

Viện ĐT&HTQT đã báo cáo tiến độ, nội dung cần chuẩn bị và hướng dẫn một cách đầy đủ về điều kiện học tập, sinh hoạt và an ninh - văn hóa của Đài Loan nói chung và vùng Bình Đông nói riêng đến toàn thể quý Phụ huynh sinh viên. Bên cạnh đó, một số quý phụ huynh cũng đã từng học tập, sinh sống ở Đài Loan đã chia sẻ thêm những kinh nghiệm quý báu cho tất cả các phụ huynh tham gia.

TS. Đặng Tấn Hiệp thay mặt toàn thể thầy cô trong Viện ĐT&HTQT cảm ơn sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ từ phía Phụ huynh, đồng thời động viên các em sinh viên tiếp tục cố gắng nỗ lực trong học tập nhằm đáp ứng đủ tiêu chí và sẵn sàng cho giai đoạn 2 tại Đài Loan.