Ngày 12/7/2021, Trường Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2017 các ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm; Khoa học và Công nghệ sinh học theo chương trình liên kết quốc tế 2+2 với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh kỷ yếu tốt nghiệp (được chụp khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát)

Trước đó, khoảng 30 sinh viên thuộc chương trình liên kết quốc tế đã có chuyến xuất cảnh đến Đài Loan vào tháng 9/2019 để tiếp tục học tập giai đoạn II, sau khi kết thúc giai đoạn I tại Việt Nam.

Sau 02 năm không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục quốc tế, các sinh viên Khóa 2017 đã hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình tại Đài Loan theo đúng tiến độ của chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2+2.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Mỹ Hòa quyết định tổ chức lễ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên.

Trong quá trình đào tạo, ngoài học tập tại trường, sinh viên phải thực hiện và hoàn thành học kỳ doanh nghiệp. Cụ thể, sinh viên thực tập trải nghiệm các công việc tại các doanh nghiệp sản xuất về các sản phẩm liên quan đến khoa học thực phẩm, dinh dưỡng và công nghệ sinh học. Sinh viên có thể lựa chọn thực hiện thực tập có hưởng lương 25.000 NTD (~21.000.000 VNĐ) và sẽ là cao hơn sau khi chính thức tốt nghiệp.

Nguyễn Hoàng, sinh viên ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm tại buổi báo cáo (online) kết quả của học kỳ doanh nghiệp 

Một số hình ảnh kỷ yếu khác của sinh viên

GS. Shun-Hsiang Weng - Hiệu trưởng Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan (ở giữa) và giảng viên chụp ảnh kỷ yếu cùng sinh viên