Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ  ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Bản ký kết này là một chương trình chính thức và mở ra cơ hội cả hai bên trong việc trao đổi nhân lực, hợp tác trong tuyển sinh sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học; chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên số về khoa học công nghệ. Trong giai đoạn trước mắt tập trung vào một số ngành như: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường.
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn phát biểu khai mạc Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
Tăng cường hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai thử nghiệm các kết quả nghiên cứu trên thực tế, tổ chức hội thảo khoa học, xuất bản trong các tạp chí khoa học chuyên ngành. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên, để gắn kết, bổ sung hài hoà giữa 4 mảng: Nghiên cứu - Triển khai ứng dụng thực tế - Đào tạo sau đại học - Công bố/xuất bản các công trình khoa học. Thông qua đó phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế và gắn kết quả nghiên cứu thực tế với việc đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo.
GS.TS. Trần Đại Lâm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ghi nhận và đánh giá cao việc Học viện Khoa học và Công nghệ đã tin tưởng khi quyết định lựa chọn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy để triển khai. Ngoài ra, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng và thái độ tích cực của tất cả các bên đã tham gia chuẩn bị để đạt được kết quả như ngày hôm nay. PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn mong rằng thái độ tận tụy và đáng biểu dương này sẽ tiếp tục được duy trì và là nền tảng vững chắc cho sự thành công trong việc hợp tác giữa hai bên.
 PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn và GS.TS. Trần Đại Lâm Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác.