Ngày 21 tháng 01, GS. Novita - Đại học Nottingham (Malaysia) đã đến thăm, làm việc và có buổi seminar chuyên đề Thiết kế sinh thái với Ban chủ nhiệm, giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI). ThS. Hồ Thị Mỹ Nữ - Phó trưởng Khoa, phụ trách khoa chủ trì buổi làm việc với GS. Novita.

Sau khi nghe TS. Đặng Tấn Hiệp (Viện ĐT&HTQT) và ThS. Hồ Thị Mỹ Nữ giới thiệu về Trường và Khoa cũng như các hướng nghiên cứu dự kiến cộng tác trong tương lai với GS. Novita và Đại học Nottingham, GS. Novita đã chia sẻ và giới thiệu về Khoa chuyên ngành và trường đối tác cũng như chia sẻ cơ hội cùng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực,...

Tiếp sau phần giới thiệu là phần seminar về chủ đề Thiết kế sinh thái đối với môi trường sống và con người. GS. Novita cho biết, mặc dù các ngành công nghiệp sản xuất giúp tăng cường phát triển nền kinh tế và đồng thời cũng là một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong việc cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng, song đó cũng lại là những nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái môi trường. Không chỉ dừng lại ở đó lĩnh vực sản xuất còn có nguy cơ làm tăng vấn đề phát sinh chất thải. Vì vậy, cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời để xử lý tình trạng chất thải, tránh gây hiểm họa đến môi trường và đời sống con người và môi trường sống. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được rất nhiều ý kiến chia sẻ và thảo luận sôi nổi của giảng viên, sinh viên tham dự.

GS. Noivta trình bày tại Hội thảo