Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Kỹ thuật điện cho các học viên, ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-DCT ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

1

Phạm Ngọc Điệp  Chiến lược điều khiển bộ nghịch lưu cấp điện cho tải phi tuyến không cân bằng TS. Văn Tấn Lượng – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/10/2022

14:00-15:00

Phòng B204

2

Nguyễn Duy Khiêm  Nghiên cứu chiến lược điều khiển nhằm nâng cao khả năng kết nối với lưới của hệ thống tua bin gió khi lưới bị sự cố 1) TS. Văn Tấn Lượng – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; 2)  TS. Nguyễn Thanh Hải – Trường Đại học Công nghệ, Dubai, UAE.

Ngày 23/10/2022

15:00-16:00

Phòng B204

3

Phạm Huy Tuấn Chiến lược điều khiển hệ thống tua bin gió dùng máy phát không đồng bộ nguồn kép kết nối với lưới ba pha không cân bằng 1) TS. Văn Tấn Lượng – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; 2)  TS. Nguyễn Thanh Hải – Trường Đại học Công nghệ, Dubai, UAE.

Ngày 23/10/2022

16:00-17:00 Phòng

B204

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)