Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho các học viên, ban hành kèm theo các Quyết định số 2553/QĐ-DCT ngày 03/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

1

Lê Anh Vũ Các yếu tố tác động đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn TS. Nguyễn Văn Ít

Ngày 16/10/2022

07:30 - 08:30

Phòng B405

2

Nguyễn Ngọc Thu Thảo Yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Văn Ít

Ngày 16/10/2022

08:30 – 09:30

Phòng B405

3

Lại Đình Biên Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm giống cây trồng tại công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Trang Việt TS. Trần Thị Ngọc Lan

Ngày 16/10/2022

09:30 – 10:30

Phòng B405

 4

Nguyễn Thị Thanh Ngân Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp logistics hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Xuân Quyết

Ngày 16/10/2022

10:30 -11:30

Phòng B405

 5

Lê Tùng   Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật: Nghiên cứu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
PGS.TS. Nguyễn Duy Thục

Ngày 16/10/2022

13:30 – 14:30

Phòng B405

 6

Hồ Thành An Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
TS. Trần Thị Ngọc Lan

Ngày 16/10/2022

14:30 – 15:30

Phòng B405

 7

Nguyễn Kiến Quốc Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm thuốc lá điếu tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn
TS. Nguyễn Xuân Quyết

Ngày 16/10/2022

15:30 – 16:30

Phòng B405

 8

Lê Đình Toản Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến của cơ quan thuế tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Văn Tuấn

Ngày 16/10/2022

07:30 - 08:30

Phòng B406

 9

Trần Văn Nam Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
TS. Đỗ Văn Thắng

Ngày 16/10/2022

08:30 – 09:30

Phòng B406

 10

Nguyễn Duy Anh Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiki
TS. Bùi Hồng Đăng

Ngày 16/10/2022

09:30 – 10:30

Phòng B406

 11

Nguyễn Gia Khương Quyết định chọn dịch vụ di chuyển bằng đường hàng không của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Văn Ít

Ngày 16/10/2022

10:30 – 11:30

Phòng B406

 12

Đặng Ích Hải Vận dụng thẻ điểm cân bằng để xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
TS. Nguyễn Xuân Quyết

Ngày 16/10/2022

13:30 – 14:30

Phòng B406

 13

Nguyễn Huy Dương Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Hồng Đăng

Ngày 16/10/2022

14:30 – 15:30

Phòng B406

 14

Nguyễn Tuấn Kiệt Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng thịt heo thảo mộc Sagri tại Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Hồng Điệp

Ngày 16/10/2022

07:30 - 08:30

Phòng B407

 15

Trần Thanh Thất Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Thép Tavina giai đoạn 2022 đến 2026, tầm nhìn 2030
TS. Đỗ Hữu Hải

Ngày 16/10/2022

08:30 – 09:30

Phòng B407

 16

Phạm Minh Phương Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Bùi Hồng Điệp

Ngày 16/10/2022

09:30 – 10:30

Phòng B407

 17

Phan Thị Huệ Sử dụng ma trận Swot đánh giá chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần LICOGI 16 giai đoạn 2022-2026
TS. Lê Cao Thanh

Ngày 16/10/2022

10:30 – 11:30

Phòng B407

 18

Nguyễn Thị Lệ Trinh Chiến lược kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng An Phú Long tầm nhìn 2030
TS. Trần Thị Ngọc Lan

Ngày 16/10/2022

13:30 – 14:30

Phòng B407

 19

Trần Thị Thu Hiền Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Văn Tuấn

Ngày 16/10/2022

14:30 – 15:30

Phòng B407

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.