Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho các học viên, ban hành kèm theo các Quyết định số 2568/QĐ-DCT ngày 04/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

1

Nguyễn Tiến Dũng Đánh giá tiêu hao năng lượng và mô phỏng quá trình lên men không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao ở quy mô pilot TS. Đỗ Hữu Hoàng

Ngày 16/10/2022

8:00 – 9:00

Phòng B201

2

Nguyễn Văn Hùng Tái điều độ cần cẩu bãi trong điều kiện bất thường tại cảng container TS. Nguyễn Vũ Anh Duy

Ngày 16/10/2022

9:05 – 10:05

Phòng B201

3

Trần Ngọc Sáng Nghiên cứu và thiết kế bộ gắp sản phẩm mềm bằng Silicol dùng để gắp bánh hoặc trái cây PGS. TS. Lê Thể Truyền

Ngày 16/10/2022

10:10 – 11:10

Phòng B201

 4

Nguyễn Quốc Việt Cường Nghiên cứu ứng dụng phương pháp RSM, ANN và ANFIS nhận dạng thông số quá trình FDM tối ưu để cải tiến độ bền kéo chi tiết in TS. Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 16/10/2022

11:15 – 12:15

B201

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.