Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Hợp tác Quốc tế

Sự kiện

Talkshow “Nghệ thuật giao tiếp” và “Phỏng vấn tuyển dụng”

Talkshow “Nghệ thuật giao tiếp” và “Phỏng vấn tuyển dụng”

  11/11/2020  Phòng B.403

“Nghệ thuật giao tiếp” và “Phỏng vấn tuyển dụng”

Ngày hội việc làm năm 2020

Ngày hội việc làm năm 2020

  02/11/2020  Hội trường C

Nằm giúp sinh viên đang học tập tại trường có cơ hội giao lưu với các doanh nhân, doanh nghiệp để định hướng trong nghề nghiệp, kỹ năng tìm việc, tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt...

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với công ty TNHH Anh Em Cacao Việt Nam

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với công ty TNHH Anh Em Cacao Việt Nam

  08/10/2020  Phòng C.202

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với công ty TNHH Anh Em Cacao Việt Nam

1
Bạn cần tư vấn?