Từ năm học 2014-2015, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan) đã triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2+2 ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm. Tới nay, chương trình liên kết quốc tế 2+2 đã vận hành được 06 năm, và đồng nghĩa với việc sinh viên ngành Dinh Dưỡng và Khoa học thực phẩm đã chuẩn bị tốt nghiệp.

Một số sinh viên chia sẻ cảm nghĩ của mình: "Nhanh thật đó, thoáng cái đã gần hết 04 năm. Nhớ lại mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh với những bỡ ngỡ, nhưng với sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô cộng với sự động viên từ gia đình chúng em đã vượt qua được. Nhưng rồi, 02 năm tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trôi qua thật nhanh, chúng em tiếp tục bước chân tới trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan) để học tập. Ở một quốc gia khác, văn hóa khác với rất nhiều lo lắng và bỡ ngỡ nhưng một lần nữa, sự quan tâm chăm sóc tận tình của các Thầy(cô) tại trường Đại học Mỹ Hòa và sự động viên quan tâm từ gia đình đã giúp chúng em vượt qua được chính bản thân mình và để chúng em có được như ngày hôm nay."

Dưới đây là một số hình ảnh của các em sinh viên trong buổi chụp hình kỷ yếu tại Đài Loan: