Sinh viên chương trình liên kết quốc tế 2+2, ngành Quản trị kinh doanh tham quan thực tế tại Thành phố Cao Hùng - Thành phố lớn thứ hai của Đài Loan cho các sinh viên khóa 2017.

Trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) và Trường Đại học Mỹ Hòa (Meiho University, MU) nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận thực tế cũng như vận dụng kiến thức lý thuyết đã học, ngày 27/06/2020, Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Mỹ Hòa đã tổ chức chuyến đi tham quan thực tế tại thành phố Cao Hùng - thành phố lớn thứ hai của Đài Loan cho các sinh viên khóa 2017.

Được biết, đây là những sinh viên ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình liên kết quốc tế 2+2 giữa HUFI và MU. Các sinh viên này đã hoàn thành chương trình học 02 năm tại HUFI và tiếp tục học 02 năm cuối tại MU. Trước chuyến đi, các công tác lên kế hoạch, lịch trình được chuẩn bị rất chu đáo. Các sinh viên tham gia đầy đủ với tinh thần háo hức phấn khởi. Vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt trên lớp học và sự năng động, ham học hỏi, sinh viên đã tích cực tham gia vào các hoạt động: tham quan, tìm hiểu văn hóa kinh doanh tại một số đơn vị chuyên môn tại thành phố Cao Hùng.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan thực tế: