Thông tin cá nhân

Tên đầy đủ: Ivy Guoo Shyng Wang Hsu

Học hàm: Giáo sư

Nơi làm việc: Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ và Đài Loan; Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

GS. Ivy Guoo Shyng Wang Hsu là giảng viên Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng tại trường Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan. Giai đoạn 2012 -2018, GS. Wang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Đài Loan, sau đó là Thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ và Đài Loan vào năm 2019 đến nay. GS. Wang đã có nhiều ấn phẩm từ năm 2001 đến nay gồm: 34 bài báo quốc tế; 25 bài báo Hội nghị và 4 cuốn sách được xuất bản.