Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Hợp tác Quốc tế

Đào tạo

HUFI và Meiho phối hợp giới thiệu hình thức học tập và triển khai giảng dạy E-learning (MOOCs) cho sinh viên các chương trình có yếu tố nước ngoài

HUFI và Meiho phối hợp giới thiệu hình thức học tập và triển khai giảng dạy E-learning (MOOCs) cho sinh viên các chương trình có yếu tố nước ngoài

“E-learning” là một hình thức học khá mới mẻ đối với hầu hết các sinh viên, hình thức học này yêu cầu thiết bị sử dụng cần kết nối mạng để lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa sinh viên với giảng viên. Hình thức học này có rất nhiều ưu điểm...

<< < 1 2
1
Bạn cần tư vấn?