Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Hợp tác Quốc tế

Đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tổ chức thành công buổi họp Hội đồng chấm LVThS, chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tổ chức thành công buổi họp Hội đồng chấm LVThS, chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Buổi họp Hội đồng chấm LVThS diễn ra trong sự nghiêm túc, trang trọng, tuân thủ đúng quy định của Nhà trường. Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng đề tài LVThS của các học viên, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo...

<< < 1 2 3 4 > >>
1
Bạn cần tư vấn?