(Hình ảnh minh họa)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng thông qua đề cương Luận án tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho các ứng viên, ban hành kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-DCT ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Ứng viên Tên đề tài luận án Người hướng dẫn khoa học Thời gian, địa điểm
1 Phan Kiêm Hào

Xử lý bùn dệt nhuộm bằng sinh học kỵ khí hai giai đoạn

1. PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn

2. GS. TSKH Lê Huy Bá

Thời gian: 14:00, ngày 11/7/2022

Địa điểm: Phòng B.203

2 Trịnh Trọng Nguyễn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ dầu trên cơ sở sợi Cellulose biến tính từ phế, phụ phẩm nông nghiệp

1. PGS.TS Thái Văn Nam

2. GS.TSKH Lê Huy Bá

Thời gian: 14:00, ngày 11/7/2022

Địa điểm: Phòng B.203

3 Lê Minh Thành

Nghiên cứu sử dụng vỏ hàu thải sản xuất giá thể nuôi hàu - Nghiên cứu ứng dụng tại huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh

1. PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn

2. TS. Lê Đức Hiển

Thời gian: 14:00, ngày 11/7/2022

Địa điểm: Phòng B.203

 

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các ứng viên đến tham dự.