Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức các buổi họp Hội đồng thông qua đề cương Luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho các ứng viên, ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-DCT ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Ứng viên Tên đề tài luận án Người hướng dẫn khoa học Thời gian, địa điểm
1 Phan Kỳ Quan Triết  Ảnh hưởng của giá trị hoạch định nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh bền vững: Nghiên cứu doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Huỳnh Quang Linh

 


 

 

Thời gian: 14:00, ngày 12/9/2022

Địa điểm: Phòng A402

 


 


 

2 Vũ Mạnh Cường  Phát triển du lịch bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Huỳnh Quang Linh

3 Chu Thúy Anh  Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Huỳnh Quang Linh

4 Trần Hải Bằng Tác động của các nhân tố đến việc sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng và sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh - bằng chứng tại các doanh nghiệp sản xuất phía Nam Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Ít

5 Ngô Quốc Quân  Phát triển hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú cho du lịch bền vững tại tỉnh Ninh Thuận

1. TS. Bùi Hoàng Ngọc

2. TS. Nguyễn Xuân Quyết

 

 

 

Thời gian: 14:00, ngày 12/9/2022

Địa điểm: Phòng A405

6 Lê Lương Hiếu Nâng cao năng lực cạnh tranh tại tổng công ty bưu điện Việt Nam - Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận PGS.TS. Đỗ Hữu Hải
7 Võ Thị Diệu Hiền  Giải pháp phát triển Logistics cảng biển cho TP. Hồ Chí Minh

1. TS. Bùi Hoàng Ngọc

2. TS. Nguyễn Xuân Quyết

8 Đặng Văn Thọ Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tỉnh An Giang

1. GS.TS. Võ Xuân Vinh

2. TS. Trần Thị Ngọc Lan

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các ứng viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)